2016. szeptember 23., péntek 10:41

Basic tanfolyam Ősz, I. oktatási nap

2016-09-18 basic i2016. szeptember 18-án indítottuk el idei BASIC tanfolyamunkat, mely a városi kutató-mentő modullal való bővítésének köszönhetően már a 6.0 verziószámot viseli. Az első oktatási napon polgári védelmi ismereteket, szervezetismeretet, és munkavédelmi ismereteket oktattunk 17 leendő önkéntesünk számára. 

A nap első felében a résztvevők megismerkedhettek a katasztrófavédelem és a polgári védelem kialakulásával, múltjával és jelenével, a fontosabb jogszabályokkal és az alapfogalmakkal. Röviden szó esett a lakosságvédelmi feladatokról, ide értve a helyi- és távolságvédelmi tevékenységet, az óvóhelyeket, de beszéltünk az egyéni védelem eszközeiről is. Mivel ezek a témakörök a későbbiekben önálló modulként is a tanfolyam részét képezik, ezért csak a legfontosabbak tudnivalókat ismertettük az első modul keretein belül.

A szervezetismereti rész fontos szerepet tölt be abban, hogy a hallgatók megismerjék és megértsék az Egyesület történetét, működését, céljait, a más szervekkel való együttműködés módját és feladatait. Itt mutatjuk be részletesen képességeinket, az általános és a műveleti időszak közti különbségeket, a műveleti szervezet felépítését és az előmeneteli rendszert. Elmagyarázzuk a készenléti rendszer felépítésének elemeit, a műveletek során kitöltendő különféle dokumentációkat, és tájékoztatást adunk az önkéntes műveleti tevékenység során felmerülő költségeinek megtérítésének módjairól. Végezetül az Egyesület fontosabb programjairól, és nagyobb műveleti alkalmazásairól mesélünk el néhány gondolatot.

A napot munkavédelmi ismeretekkel zártuk. Elsődlegesnek midig az önkéntes biztonságát tekintjük, ennek érdekében a legtöbb felszerelésünkhöz tartozik valamilyen munkavédelmi eszköz. Bár minden modulon bemutatjuk az oda tartozó védőeszközöket, fontos hogy már a tanfolyam legelején tisztában legyenek a hallgatók ezek létezésével valamint az általános munkavédelmi szabályokkal.

A nap folyamán 22 önkéntesünk 165 munkaórát teljesített.

 

 


 

 

 

Utoljára frissítve: 2016. szeptember 23., péntek 10:44